Material

Semester- och fridagsplan 1.2 - 30.4.2018
Semester- och fridagsplan 1.5.2018-1.4.2019

 Semesterplanen innehåller botten för nästan ett helt år, uppdelat i tre delar. Blanketten räknar ut återstående semesterdagar m.m. efter att det lagts till på första sidan.

 

 
   
Blanketten bör fyllas i för alla nya präster och kan med fördel användas också vid introduktionen av andra nyanställda.
 
   
 
Kyrkoordningen   
Valordning för kyrkan
 
Kyrkans författningssamling  
Modellreglementen  
   
Evangelieboken  
Gudstjänstboken  
Handboken för kyrkliga förrättningar
 
Kyrkohandboken
 
Psalmboken
 
   
 
Musikstrategi för Borgå stift  
   
 

Handlingsprogram för bemötande och förebyggande av  sexuella övergrepp och trakasserier i kyrkan

  

fbbornv