Borgå stift är indelat i nio prosterier:

 

Domprosteriet
Helsingfors prosteri
Mellersta Nylands prosteri
Raseborgs prosteri Åbolands prosteri Ålands prosteri
Närpes prosteri Korsholms prosteri Pedersöre prosteri

  

  

Domprosteriet

Kontraktsprost (1.11.2014 - 31.12.2018) kyrkoherde Karl af Hällström, Lovisa svenska församling.

Till prosteriet hör Borgå svenska domkyrkoförsamling, Lappträsks svenska församling, Liljendals församling, Lovisa svenska församling, Pernå församling och Sibbo svenska församling.

Helsingfors prosteri

Kontraktsprost (1.6.2015 - 31.5.2021), kyrkoherde Stefan Forsén, Matteus församling.

Till prosteriet hör Matteus församling, Johannes församling, Petrus församling, Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland och Rikssvenska Olaus Petri församlingen.

Mellersta Nylands prosteri

Kontraktsprost (1.7.2017-30.6.2023), kyrkoherde Martin Fagerudd, Vanda svenska församling.

Till prosteriet hör Esbo svenska församling, Grankulla svenska församling, Kyrkslätts svenska församling, Tammerfors svenska församling och Vanda svenska församling.

Raseborgs prosteri

Kontraktsprost (1.4.2010-31.3.2022), kyrkoherde Anders Lindström, Ekenäsnejdens svenska församling.

Till prosteriet hör Ekenäsnejdens svenska församling, Hangö svenska församling, Ingå församling, Karis-Pojo svenska församling och Sjundeå svenska församling.

Åbolands prosteri

Kontraktsprost (1.9.2016-28.2.2022), kyrkoherde Katarina Dahlqvist, Kimitoöns församling.

Till prosteriet hör Kimitoöns församling, Väståbolands svenska församling och Åbo svenska församling.

Ålands prosteri

Kontraktsprost (1.7.2013-30.6.2019), kyrkoherde Mårten Andersson, Eckerö församling.

Till prosteriet hör Brändö-Kumlinge församling, Eckerö församling, Finström-Geta församling, Hammarlands församling, Jomala församling, Lemland-Lumparlands församling, Mariehamns församling, Saltviks församling, Sund-Vårdö församling och Ålands södra skärgårdsförsamling.

Närpes prosteri

Kontraktsprost (1.4.2018 - 31.3.2022), kyrkoherde Tom Ingvesgård, Närpes församling.

Till prosteriet hör Korsnäs församling, Kristinestads svenska församling och Närpes församling.

Korsholms prosteri

Kontraktsprost (1.1.2018-31.12.2021), kyrkoherde Berndt Berg, Korsholms svenska församling.

Till prosteriet hör Bergö församling, Korsholms svenska församling, Kvevlax församling, Malax församling, Petalax församling, Replots församling, Solfs församling, Vasa svenska församling och Vörå församling.

Pedersöre prosteri

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Kontraktsprost (1.1.2018-31.12.2021), kyrkoherde Hans Häggblom, Pedersöre församling.

Till prosteriet hör Esse församling, Jakobstads svenska församling, Karleby svenska församling, Kronoby församling, Larsmo församling, Nedervetils församling, Nykarleby församling, Pedersöre församling, Purmo församling och Terjärvs församling. 

fbbornv