Kollegiet

 

Domkapitlets beslutande organ, kollegiet, leds av biskopen. Medlemmar är domprosten (vice ordförande), lagfarna assessorn, stiftsdekanen, två prästassessorer samt en av stiftsfullmäktige vald lekmannamedlem. Domprosten är kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen och prästassessorerna väljs bland stiftets ordinarie kyrkoherdar och kaplaner för tre år i sänder. Protokollet förs av notarien.

 

Biskop  Björn Vikström (f. 1963)

 • Telefon +358 40 142 5216
 • Biskop i Borgå stift sedan 1.11.2009
 • Prästvigd 1988, TD 2000
 • Domkapitlets ordförande

Domprost Mats Lindgård (f. 1962)

 • Telefon +358 40 594 6038
 • kyrkoherde i Borgå svenska domkyrkoförsamling, domprost, sedan 1.5.2008
 • Prästvigd 1992, TL 2007

Lagfaren assessor Lars-Eric Henricson (f. 1957)

 • Telefon +358 40 142 5214
 • Lagfaren assessor sedan 1.8.2013
 • Jur.kand. 1985, VH 1987

Stiftsdekan Magnus Riska (f. 1963)

 • Telefon +358 40 142 5215
 • Stiftsdekan sedan 1.2.2014
 • Prästvigd 1991, TD 2002

Prästassessor Johan Westerlund (f. 1965) till 30.09.2018

 • Telefon +358 50521 3573
 • Kyrkoherde i Johannes församling sedan 2014
 • Prästvigd 1992
 • Första perioden som prästassessor 2015-2018

Prästassessor Berndt Berg (f. 1954) till 30.9.2019

 • Telefon +358 50 364 0938
 • Kyrkoherde i Korsholms svenska församling sedan 2012
 • Prästvigd 1978
 • Första perioden som prästassessor 2016-2019

Lekmannamedlem Gun-Maj Näse (f. 1950)

 • telefon +358 50 528 9651 
 • TM, pens. församlingslektor
 • vald för perioden 2016-2020

Notarie Linus Stråhlman, tfn +358 40 142 5211 

Stiftsfullmäktiges ordförande Heidi Juslin-Sandin har närvaro- och yttranderätt vid domkapitlets sammanträden.

Domkapitlet förordnar för fem år i sänder fem präster och två jurister till suppleanter och fastställer den ordning i vilken de skall kallas.

Suppleanter för åren 2014-2018:

Präster:

 • Prosten Helene Liljeström, kyrkoherde i Sibbo svenska församling
 • Notarie Clas Abrahamsson, Borgå
 • Prosten Henrik Andersén, Helsingfors
 • Prosten Lars-Henrik Höglund, Kyrkslätt

Jurister:

 • VH Kasten Österholm, Borgå
 • VH Marcus Henricson, Borgå

Lekmannamedlemmar (suppleanter 2012 - 2016):

 • Medelanskaffningschef Anders Wikström
 • Arkitekt Gunnel M. Helander


 

fbbornv