Vill du bli präst?

Att vara präst är att hjälpa människor att upptäcka Guds närvaro och kärlek. Den som är teologie magister kan anhålla om prästvigning. Inom utbildningen bör du välja sådana studier som kyrkan förutsätter. Om du redan har en annan utbildning kan du söka direkt in på magistersprogrammet. Bekanta dig med kurskraven på våra utbildningssidor

Svenskspråkig utbildning till teologie magistersexamen erbjuds vid Åbo Akademi. På finska kan du studera vid Helsingfors eller Joensuu universitet. Domkapitlet erbjuder varje höst praktikseminarium till studerande i slutskedet av studierna.

 

masshake

 

Vägen till prästvigning

Så här gör du när du börjar vara klar med din teologie magister examen:

 1. Kontakta notarien 4-6 månader innan du blir färdig med din magister-examen (Linus Stråhlman, linus.strahlman ( a ) evl.fi).
 2. Skicka en ca 2 sidor lång uppsats om dig; personhistoria, studier, arbetshistoria, din väg till prästvigning och önskemål om var och med vad du vill arbeta.
 3. Du kallas till intervju.
 4. Då biskopen gett klartecken kan du skicka in ansökan om prästvigning.

Skicka följande dokument till notarien:

 • Fritt formulerad anhållan om prästvigning
 • Din uppsats om dig själv
 • Kopia av examensbetyg (Magister- & kandidatbetyg, studieregisterutdrag över samtliga prestationer)
 • Läkarintyg (Blankett T)
 • Ämbetsbetyg; dop och konfirmation skall framgå
 • Intyg från anlagsprövningen (resultatsidan med pilar)
 • intyg över att den sökande har deltagit i församlingsverksamhet
 • Utdrag ur straffregister (behövs för tjänstgöring i församling)
 • CV
Du kan sända samtliga dokument elektroniskt i pdf format per epost.

Ansökan skall skickas till domkapitlet i god tid före prästvigningen

 1. Samtliga ansökningshandlingar skall vara domkapitlet till handa senast en månad före prästvigningen.
 2. Du blir kallad till ordinationsutbildning och prov. Programmet skickas ut på förhand. Domkapitlet svarar för de kostnader som uppstår p.g.a. utbildningen.
 3. Domkapitlet beslutar om prästvigning före prästvigningen. 
 4. Datum för prästvigningar finns på domkapitlets hemsida.
 5. Efter prästvigningen bjuder biskopsparet på kaffe för de prästvigda och deras närmaste på biskopsgården. 

 

 

  

fbbornv