Vill du bli kantor? 

Musiken är en viktig del av kyrkans liv, och särskilt av gudstjänstlivet. I Finland kan du utbilda dig till kantor på svenska på två ställen.  Sibelius-akademin i Helsingfors  erbjuder examen på kandidat- och magistersnivå. På Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad kan du bli kyrkomusiker på YH nivå. 

Intresserad  av att veta mera? Besök Bli Kantor -sidorna på kyrkans hemsidor evl.fi eller ta kontakt med stiftssekreterare Jan Hellberg, tfn 040 142 5219 eller fornamn.efternamn@evl.fi 

fbbornv