Vill du bli diakon?

Den som vill bli diakon och utbilda sig på svenska i Finland ska söka till socionomutbildningen vid Yrkeshögskolan Novia . Vid enheten i Åbo finns inriktningsalternativet Kyrkans arbete. Där utbildas diakoner och ungdomsarbetsledare. Ansökningstiden brukar gå ut i mars. Vuxenutbildning som bygger på att du har en tidigare examen ordnas vartannat år. Ungdomsutbildningen erbjuds varje år. Mer information hittar du på Novias webbplats.

 

Vigning till diakonins ämbete 

Diakonisjkortan bild 1 epostformatDiakon är den kyrkliga titel som socionomen får vid diakonvigningen. Diakonen blir då del av kyrkans lekmannaämbete. Vigningen till diakonins ämbete berättigar diakonen att bära den gröna skjortan med sockerbiten.

Nästa vigning till diakonins ämbete sker den 9 september 2018. Ordinations-retreaten ordnas 21-23.8.2018 på Retreatgården Snoan i Lappvik, Hangö. Mer information finns här.

Frågor kan riktas till stifts-sekreteraren för församlingsdiakoni Cecilia Forsén, tfn 040 142 5220, cecilia.forsen(at)evl.fi.

 

 

 

 


  

fbbornv