Kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken

tillsätts av domkapitlet. Den består av två teologie studerande, en kyrkomusikstuderande, en diakonstuderande samt en som studerar till kyrklig ungdomsarbetsledare. I gruppen finns dessutom en lärarrepresentant, en stiftssekreterare, stiftsdekanen samt fakultetskaplanerna från Helsingfors Universitet och Åbo Akademi. Här kan du bekanta dig med gruppens nuvarande sammansättning.

 

Gospelsitz stor epostVerksamheten ser olika ut från år till år. Varje år ordnas en möjlighet för studerande att träffa biskopen. Med jämna mellanrum ordnas  inspirationsdagar för studerande till kyrkliga yrken. De senaste åren har man erbjudit en retreat för studerande till subventionerat pris.

 

 

 

  

fbbornv