Ledig tjänst i stiftet

 

 

Kaplanstjänsten i Närpes församling

 

Läkarintyg bifogas ansökan.

Den som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Tjänsten söks hos domkapitlet  i Borgå stift senast 30.11.2018 kl 15.00.

Adress: PB 30, 06101 Borgå

  

fbbornv