LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET

Kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling

Samtliga sökanden kallas till intervju i domkapitlet. Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Den som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag. 

Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 4.5.2017 kl. 15.00.Adress: PB 30, 06101 Borgå

  

fbbornv