Lediga tjänster i stiftet

 

Kyrkoherdetjänsten i Kristinestads svenska församling

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

 

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling

Valet förrättas som indirekt val.

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och god förmåga att använda finska i tal och skrift.

 

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling

Valet förrättas som indirekt val.

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Samtliga sökanden kallas till intervju 1.2.2018.

 

De som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 29.1.2018 kl. 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå 

fbbornv