Lediga tjänster i stiftet

 

Kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling

Valet förrättas som indirekt val.

Tjänsten är förenad med boendeskyldighet i Kumlinge prästgård.

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

 

Kyrkoherdetjänsten i Esbo svenska församling

Valet förrättas som indirekt val.

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

 

Samtliga sökanden kallas till intervju 21.8.2018.

Till ansökan bifogas läkarintyg samt i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.

 

Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 3.8.2018 kl. 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå 

fbbornv