LEDIGA TJÄNSTER I STIFTET

 

Kyrkoherdetjänsten i Sund-Vårdö församling

Valet förrättas som indirekt val.

Tjänsten är förenad med boendeskyldighet i Vårdö prästgård. 

 

Kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling

Tjänsten är förenad med boendeskyldighet i Kumlinge prästgård. 

 

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling

Valet förrättas som indirekt val. 

 

Kyrkoherdetjänsten i Åbo svenska församling

Närmare uppgifter om tjänsten i församlingens egen annons. 

 

 Samtliga sökanden kallas till intervju i domkapitlet.

 För samtliga tjänster gäller följande språkkrav: utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

De som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag. 

 

Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 6.4.2017 kl. 15.00.

Adress: PB 30, 06101 Borgå 

fbbornv