Lediga tjänster i stiftet

 

Kyrkoherdetjänsten i Jomala församling

Valet förrättas som indirekt val.

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att förstå finska.

 

Kyrkoherdetjänsten i Kronoby församling

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

 

Kyrkoherdetjänsten i Replots församling

Valet förrättas som indirekt val.

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

 

Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

 

Samtliga sökanden kallas till intervju 19.4.2018.

De som valts till tjänsterna skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Tjänsterna söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 13.4.2018 kl. 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå

  

fbbornv