Ledig tjänst i stiftet

 

Kaplanstjänsten i Korsholms svenska församling

Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att använda finska i tal och skrift.

Den som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Tjänsten söks hos domkapitlet i Borgå stift senast 16.11.2017 kl. 15.00. Adress: PB 30, 06101 Borgå

. 

fbbornv