Kyrkan behöver dig! 

Den kristna församlingen byggs upp av alla medlemmar tillsammans. 

Av praktiska orsaker behöver kyrkan också anställda. I varje församling finns en präst, en kantor och en diakon, och i nästan varje församling finns det någon som jobbar bland barn och någon som jobbar bland ungdomar. Kyrkan behöver också personer med andra utbildningar, såsom kanslister, kyrkvaktmästare, fastighetsansvariga, informationsansvariga och husmödrar.

Kom och jobba hos oss!

Prästtjänster och kantorstjänster lediganslås av domkapitlet och dem hittar du i notiser . De annonseras också i Kyrkpressen. Här får du veta hur går till väga praktiskt när du vill söka en tjänst.

Andra tjänster inom församlingarna annonseras lokalt och i Kyrkpressen. 

Tveka inte att ringa notarien om du är intresserad att jobba som präst i Borgå stift! Om du är intresserad att jobba som kantor eller diakoniarbetare kan du ringa respektive stiftsssekreterare

 


 

  

fbbornv