Borgå stift

består av de församlingar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som har svenskspråkig majoritet. Tyska evangelisk-lutherska församlingen i Finland och Rikssvenska Olaus Petri hör också till Borgå stift. År 2018 har stiftet 56 församlingar.

Stiftet leds av Borgå Domkapitel som har sitt säte i Borgå. Domkapitlets medarbetare stöder församlingarna och deras anställda genom att erbjuda administrativa tjänster, personalvård och utbildning. Följ också med Biskop Björns diskussioner på Facebook via länken till höger.

Evangelisk-lutherska kyrkans svenskspråkiga sidor får du veta mer om kristendomen som en tro på en levande Gud. Där får du svar på frågor om dop och vigslar eller statistisk information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

fbbornv