Referensgruppen för gudstjänstliv och musik

Ordförande:
Helene Liljeström
Medlemmar:

Dan Andersson
Emma Audas
Anna Maria Böckerman                          Åsa Häggblom
Kjell Wikström

Sekreterare: 
Stiftssekreterare Jan Hellberg/Pia Bengts 

Stiftsdekan Magnus Riska har närvaro- och yttranderätt vid referensgruppens möten. 

                   

Referensgruppen för arbetshandledning och arbetslagsutveckling 2017-2020

Ordförande:
Liljeström Helene
Medlemmar:

Forsén Cecilia
Henricson Eva       Lindström Anders                                                                     Wiklund Tom

Sekreterare:

Stiftssekreterare Virva Nyback

 
 

Stiftsdekan Magnus Riska har närvaro- och yttranderätt vid ledningsgruppens möten.

 

Kontaktgruppen för studerande till kyrkliga yrken 1.5.2018 - 30.4.2020

Ordförande:
Emma Audas

Medlemmar:

Marta-Lovisa Bergman 

Matilda Enlund                                                             

Patrik Hagman

Benjamin Häggblom

Jessica Högnabba

Mathias Sandell 

Sekreterare: 

Stiftssekreterare Tomas Ray 

Stiftsdekan Magnus Riska har närvaro- och yttranderätt vid kontaktgruppens möten.        


   
   
    

fbbornv