Borgå domkapitel

Domkapitlet sköter den kyrkliga förvaltningen och verksamheten i stiftet. Domkapitlet har fjorton anställda.

Kollegiet är domkapitlets beslutande organ och sammanträder 1-2 ggr/månad. De viktigaste besluten ingår i domkapitlets cirkulär och domkapitlets notiser .

 

Notiser

Notis 6 15 mars 2018 (15.03.2018)


Arkiv


 

fbbornv