Tidtabell för valet av biskop i Borgå stift

 

18.9.2018

Domkapitlet fattar beslut om tidtabellen för biskopsvalet samt antalet lekmannaelektorer i varje församling

18.9-2.11.2018

Församlingarna väljer elektorer och meddelar valresultatet till domkapitlet och kontraktsprostarna senast 2.11

13.11.2018

Domkapitlet fastställer röstlängderna och tiden för bildande av valmansföreningar samt kandidatnominering

15.11.2018-15.1.2019 

Kandidatnominering

17.1.2019

Domkapitlet granskar stiftelseurkunderna och inbegär eventuella rättelser

7.2.2019

Domkapitlet gör upp en kandidatförteckning där ordningen för kandidaterna bestäms genom lottdragning, med numrering börjande från nummer 2.

19.3.2019

Första valomgången.

20.3.2019

Domkapitlet öppnar valkuverten och fastställer valet eller förordnar vid behov en andra valomgång 

10.4.2019        

En eventuell andra valomgång

11.4.2019

Domkapitlet fastställer valet

1.9.2019                

Den nya biskopen tillträder


  

fbbornv