Biskopsvalet 2019
Biskopen i Borgå stift, Björn Vikström avgår från 31.8.2019 och därmed har domkapitlet i Borgå stift den 18.9.2018 fattat beslut om att val av en ny biskop ska förrättas 19.3.2019. En möjlig andra omgång ordnas 10.4.2019.
Hälften av de röstberättigade i biskopsvalet är präster och hälften lekmän. Det finns sammanlagt 350 präster och lektorer i Borgå stift. Dessutom är lika många lekmän röstberättigade i valet. Sammanlagt ca 700 personer har alltså rösträtt i valet. 
Lekmannaelektorerna består av stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet, stiftets medlem i kyrkostyrelsen, domkapitlets lagfarna assessor och domkapitlets lekmannamedlem. Församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd väljer återstående lekmannaelektorer i relation till församlingens medlemsantal enligt läget 31.12.2017. Meddelanden om de valda elektorerna ska lämnas in till Borgå domkapitel senast 2.11.2018. Noggrannare anvisningar ges till församlingarna. Röstlängderna fastställs 13.11.2018.
Kandidatnomineringen i valet inleds 15.11.2018 och avslutas 15.1.2019 En valmansförening som består av minst 30 röstberättigade kan ställa upp en kandidat i valet. Kandidaten måste vara präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Inför valet ordnar domkapitlet valpaneler med kandidaterna på olika håll i stiftet.
Närmare information fås av domkapitlets lagfarna assessor Lars-Eric Henricson, tfn 040 142 5214, lars-eric.henricson@evl.fi och notarie Linus Stråhlman, tfn 040 142 5211, linus.strahlman@evl.fi    


 

fbbornv