Följ Biskop Björn på Facebook!
   
 

 

Januari 2017

 

1                    Öppet hus på biskopsgården

6                    Prästvigning

10-12             Ordinationsretreat på Snoan

14                  Medverkan på dag för församlingarnas barnombud,

                      Tammerfors 

17                  Domkapitlets sammanträde

19                  Medverkan vid Finska Missionssällskapets

                      symposium

21                  Medverkan på Ungdomarnas Kyrkodagar, Lärkkulla

22                  Kyrkoherdeinstallation i Sjundeå svenska församling

                      (Tom Bergman)

25-26             Biskopsmöte, Helsingfors

27                  Biskoparnas överläggning, Helsingfors

31                  Kontraktsprostesamling, Helsingfors

 

Februari 2017

 

3                    Medverkan vid Esbo kyrkliga samfällighets

                      personaldag

5                    Predikan vid televiserad öppningsgudstjänst för

                      Gemensamt Ansvar- insamlingen, Korsnäs

7                    Domkapitlets sammanträde

9-10               Arvojen Akatemia, Järvenpää

11                  Talare vid K-möten i Kronoby

12                  Predikan vid högmässa i Kronoby församling

13                  Stiftsfullmäktiges aftonskola, Karleby

14                  Stiftsfullmäktiges sammanträde, Karleby

15                  Tal vid nätverkssamling för kyrkans fostran, Esbo

 

Mars 2017

 

4                    Samtal om äktenskapsteologi, Lovisa

7                    Domkapitlets sammanträde

10-12             Visitation i Kimitoöns församling

14                  Arvojen Akatemia, Borgå

16-17             Medverkan på familjerådplägningens samtalsdagar,

                      Tusby

21                  Seminarium med Svenska Folkskolans Vänner och

                      Församlingsförbundet, Helsingfors

22                  Folkhälsans seminarium, Esbo

22                  Medverkan vid agnostikerkväll, Uleåborg

23-24             Gudstjänstdagarna Jaetut Eväät, Uleåborg

27-30             Biskoparnas överläggningsdagar, Helsingfors

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

  

fbbornv