Följ Biskop Björn på Facebook!
   
 

April 2017

 

2                    Kyrkoherdeinstallation i Petrus församling (Daniel

                      Björk)

4                    Domkapitlets sammanträde

5                    Biskopsmöte, Helsingfors

19                  Ekumeniska rådet, Helsingfors

21-23             Visitation i Karleby svenska församling

26-28             Arvojen Akatemia, Järvenpää

29                  Teologiska studentföreningens 50-årsjubileum, Åbo

 

 

Maj 2017

 

1-5                 Kyrkomöte, Åbo

7                    Predikan vid miljödagens tvåspråkiga högmässa

                      i Sibbo

8                    Svenska Folkskolans Vänners seminarium,

                      Helsingfors

9                    Förhandsvisitationsbesök i Lemland-Lumparlands

                      församling

10                  Domkapitlets sammanträde

18                  Förhandsvisitationsbesök i Terjärvs och Nedervetils

                      församlingar

19                  Predikan vid promotionsgudstjänst, Åbo

19-21             Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar, Åbo

27                  Tal vid samling för Borgå lyceister

27                  Medverkan vid samling för unga vuxna, Grankulla

28                  Prästvigning i Borgå domkyrka

29                  Biskopsmöte, Helsingfors

30                  Biskoparnas överläggning, Helsingfors

 

Juni 2017

 

1                    Predikan vid miljödag, Helsingfors

2                    Tal vid Inveons examenstillfälle

3                    Tal vid studentdimission i Borgå Gymnasium

4                    Reformationens 500-års jubileumsfestligheter,

                      Haderslev, Danmark

5                    Delegationen för kyrkans central för det svenska

                      arbete, Helsingfors

15                  Domkapitlets sammanträde

 

 

Juli 2017

 

1-2                 Franciskusdagar på Kökar

9                    Predikan på Brändödag och medverkan vid

                      Lutherföreställning på Kumlinge

13-14             Suomi-areena, Björneborg

16                  Predikan vid tjärbränningsgudstjänst, Övermark

21                  Tal vid Chydeniusseminarium, Karleby

 

 

Augusti 2017

 

22                  Domkapitlets sammanträde

27                  Kyrkoherdeinstallation i Ålands södra

                      skärgårdsförsamling (Peter Karlsson)

28-30             Miljödagar, Räfsö, Kyrkslätt

 

 

September 2017

 

3                    Diakonvigning i Borgå domkyrka

4                    Biskoparnas överläggning, Lappo stift

5-6                 Biskopsmöte, Lappo stift

7                    Samling för organisationer verksamma inom Borgå

                      stift

7                    Diakonissanstaltens temaseminarium, Helsingfors

11-13             Ordinationsutbildning, Sibbo

17                  Biskopsgårdens 90-årskonsert

19                  Domkapitlets sammanträde

21                  Predikan vid veterangudstjänst, Vasa

25-27             Kyrkoherdekonferens, Lärkkulla

28                  Tal vid Johanniternas möte, Helsingfors

30                  Medverkan vid seminarium för kvinnor, Alphyddans

                      kyrka, Helsingfors

 

 

Oktober 2017

 

1                    Kyrkoherdeinstallation i Kyrkslätts svenska

                      församling (Aino-Karin Lovén)

4                    Medverkan vid diskussionskväll om reformationen,

                      Borgå

6-7                 Praktikseminarium, Lärkkulla

8                    Prästvigning i Borgå domkyrka

11                  Biskopsmöte, Helsingfors

12                  Miljöseminarium, Helsingfors

17                  Domkapitlets sammanträde

20-22             Visitation i Lemland-Lumparlands församling

24                  Föredrag om reformationen, Brändö lågstadium och

                      gymnasium, Helsingfors

27-28             Bokmässan, Helsingfors

 

 

November 2017

 

3-5                 Besök från Corks stift i Irland

6-9                 Kyrkomöte, Åbo

12                  Biskopsvigning i Helsingfors

14                  Överlämnande av GA-insamlingens resultat,

                      Helsingfors

14                  Domkapitlets sammanträde

16-19             Visitation i Nedervetils och Terjärvs församlingar

26                  Predikan vid Hangö kyrkas 125-årsjubileum, Hangö

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

  

fbbornv