Följ Biskop Björn på Facebook!
 

 

September 2018

 

2   Kyrkoherdeinstallation (Janne Heikkilä) med återibruktagande

     av Korsnäs kyrka efter renovering. Samma dag även invigning

     av minneslundar i Korsnäs och Molpe.

4   Samling för miljödiplomets auditörer, Hollola

5-6  Medverkan vid kyrkans miljödagar, Hollola

8   Seminarium om Kyrkpressen, Tammerfors

9   Diakonvigning i Borgå domkyrka

10-12 Ordinationsutbildning, Sibbo

13  Föreläsning för teologsamling, domkyrkan i Helsingfors

18  Domkapitlets sammanträde

23  Kyrkoherdeinstallation (Hans Boije) i Vörå samt medverkan vid

      "Puurojuhla" i Murto bönehus

24-26 Kyrkoherdekonferens, Lärkkulla, Karis

27-28 Samtalsledare vid bokmässan i Göteborg, Sverige

28-30 Ledare för retreat på Snoan

 

Oktober 2018

 

3-4      Papiston päivät, Helsingfors

7   Prästvigning i Borgå domkyrka

8   Biskoparnas överläggning, Helsingfors

9   Biskopsmöte, Helsingfors

10 Föreläsning inom utbildning för högre pastoralen, Lärkkulla

11-12  Medverkan vid teologiskt seminarium, Svenska kyrkan

12-14  Medverkan vid diakonidagar, Lärkkulla, Karis

16  Domkapitlets sammanträde

18-19  Praktikseminarium, Lärkkulla, Karis

22  Överläggning vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland,

      Tavastehus

25  Visitationens förhandsbesök i Esse-Purmo församlingar

26-28   Visitation i Jakobstads svenska församling (inkl.

            Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet)

 

November 2018

 

2-3      Medverkan vid Höstdagarna, Toijala

5-9      Kyrkomöte, Åbo

7    Tal vid Frukostklubben, Åbo

10-11  Biskopsvigning, Uleåborgs stift

12  Lärkkulladelegationens möte, Lärkkulla, Karis

13  Domkapitlets sammanträde

16-17  Tal och panelsamtal, Kristinestad

20-21  Kyrkans EU-seminarium, Bryssel, Belgien

22   Arvojen Akatemia, Helsingfors

23   Medverkan vid seminarium kring mänskorättsfrågor,

       Helsingfors

25   Predikan vid kvällsmässa i Matteus församling, Helsingfors

26   Nämnden för åländska ärenden, Mariehamn

30   Medverkan vid A Chydenius-seminarium, Helsingfors

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

  

fbbornv