Följ Biskop Björn på Facebook!
   
 

 

November 2017

 

3-5                 Besök från Corks stift i Irland

6-9                 Kyrkomöte, Åbo

12                  Biskopsvigning i Helsingfors

14                  Överlämnande av GA-insamlingens resultat,

                      Helsingfors

14                  Domkapitlets sammanträde

16-19             Visitation i Nedervetils och Terjärvs församlingar

26                  Predikan vid Hangö kyrkas 125-årsjubileum, Hangö

 

 

December 2017

 

3                    Kyrkoherdeinstallation i Åbo svenska församling

                      (Mia Bäck)

4                    Biskopsmöte i Helsingfors

5                    Biskoparnas överläggning i Helsingfors

8                    Överläggning med personalen vid kyrkans central

                      för det svenska arbetet, Lärkkulla

10                  Återibruktagande av Kristinestads kyrka

14                  Domkapitlets sammanträde med pastoralexamen

24                  Julbön i Borgå domkyrka

 

 

Januari 2018

 

1                    Nyårsmottagning på biskopsgården, Borgå

6                    Prästvigning i Borgå domkyrka

10-12             Medverkan vid retreat för nya präster på Snoan

14                  Predikan vid Tomas-mässa, Helsingfors

16                  Domkapitlets sammanträde

21                  Kyrkoherdeinstallation i Vasa svenska församling

                     (Mikael Forslund)

26                  Medverkan vid dag för miljöansvariga

                      stiftssekreterare i Helsingfors

27                  Ungdomens Kyrkodagar 50-årsjubileum på

                      Lärkkulla

30                  Kontraktsprostesamling i Helsingfors

31                  Arvojen Akatemia, Helsingfors

 

 


 

Februari 2018

 

5                    Biskopsmöte i Helsingfors

6                    Biskoparnas överläggning i Helsingfors

7                    Biskopsmöte i Helsingfors

8                    Medverkan vid riksomfattande kantorsdagar i Esbo

9                    Domkapitlets sammanträde

11                  Kyrkoherdeinstallation i Sund-Vårdö församling

                      (Outi Laukkanen)

12                  Möte med huvudstadsregionens biskopar och

                      kyrkoherdar i Helsingfors

 

 

Mars 2018

 

4                    Kyrkoherdeinstallation i Hangö svenska församling

                      (Niina Mura)

10-11             30-årsjubileum av första prästvigningen av kvinnor i

                      Borgå

12                  KFUK, diskussionskväll, Helsingfors

15                  Domkapitlets sammanträde

16-18             Biskopsvisitation i Sjundeå svenska församling

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

  

fbbornv