Följ Biskop Björn på Facebook!
   
   
  Juni 2018
   
 3 Ärkebiskopsinstallation, Åbo 
 5 Tal vid SAMSs organisationskonferens, Tammerfors 
10  Kyrkoherdeinstallation i Kristinestads svenska församling (Daniel Norrback) 
14 Domkapitlets sammanträde 
15  Medverkan vid A Chydenius-seminarium, Karleby
   
 

Sommaren 2018

27-29.7 Kyrkans Ungdoms familjeläger, Pieksämäki

18-19.8 Prästhemsförbundets gemenskapsdagar, Maxmo

21-23.8 Medverkan vid ordinationsretreat för diakoner och

             ungdomsarbetsledare, Snoan

 

 

 

 

   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

  

fbbornv