Personuppgifter

Björn Vikström:

Född 1963 i Åbo, gift sedan 1987 med TM Maria Björkgren-Vikström, sakkunnig i kyrka-skolfrågor samt konfirmandarbete på kyrkostyrelsen. Barn: Ylva f.1989, Axel f.1991 och Måns f.1994.

Studier och examina:

 • Student från Borgå gymnasium 1982
 • Teol mag från Åbo Akademi 1988
 • Teol lic 1997 (ÅA, dogmatik som huvudämne och nytestamentlig exegetik som biämne) 
 • Fil mag 1997 (Helsingfors Universitet, med allmän litteraturvetenskap som huvudämne och filosofi och klassisk grekiska som biämnen)
 • Teol doktor 2000 (ÅA) med en avhandling om bibeltolkning
 • Docent 2009 (ÅA) i systematisk teologi, företrädesvis hermeneutik

Yrkesbana:

 • prästvigd i maj 1988
 • tre månader adjunkt i Hangö sv. 
 • tre år adjunkt i Matteus församling i Helsingfors
 • kaplan i Kimito från 1991 till 2006 med tre års avbrott för forskarstudier. Ett av åren (2004-2005) tf kyrkoherde i Västanfjärd.
 • forskare, koordinator och utbildningsplanerare vid ÅA 2006-2009 inom ett tvärvetenskapligt projekt kring hållbar utveckling och miljöetik. 
 • biskop i Borgå stift sedan 1.11.2009

Publikationer:

Böcker:

 • Verkligheten öppnar sig. Läsning och uppenbarelse i Paul Ricoeurs bibelhermeneutik (Åbo 2000, doktorsavhandling)
 • Den skapande läsaren. Hermeneutik och tolkningskompetens (Lund 2005, lärobok)
 • Folkkyrka i en postmodern tid. Tjänsteproducent i välfärdssamhället eller engagerande gemenskap? (Åbo 2008, diskussion av aktuell folkkyrkoteologi i Sverige)
 • Tvärvetenskapligt samarbete. En teoretisk diskussion samt en empirisk undersökning av ÅA-forskares attityder och erfarenheter (Åbo 2009)
 • Herdabrevet Mer än ord. Trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Fontana 2013. (På finska Sana tulee näkyväksi. Lasten keskus - Kirjapaja 2014).
 • Monta Rakkautta. Seksuaalisuuden, parisuhteen ja avioliiton teologia. Lasten keskus - Kirjapaja 2016.

Övrigt:

 • En rad artiklar i olika vetenskapliga tidskrifter och samlingsvolymer.
 • Översatt och bearbetat läroböcker i religion för högstadiet: Vägskäl 1-3 (Fontana 2000-2002).
 • Tangentbordstankar (Fontana 2005, en andaktsbok för ungdomar och unga vuxna).

Olika uppdrag:

 • Två år ordförande och ett år sekreterare för Teologiska Studentföreningen 1984-1987.
 • Ordförande för Kontaktgruppen för teologiestuderande i Borgå stift 1991-1993.
 • Medlem i Suomen Kirkon Pappisliittos styrelse 1993-1996 
 • Medlem i Finlands svenska prästförbunds styrelse 1993-1998.
 • Verkat som konsult respektive utbildare inom konfirmandarbete i Borgå stift i ett par repriser.
 • Medlem i gruppen som utvärderade teologiska fakulteten vid Åbo Akademi 2003.
 • Direktionsordförande för Amosparkens skola 2002-2008.
 • Ordförande för Borgå stifts miljögrupp 2009-2010.

Intressen:

 • Idrott: Motionerar regelbundet och har tidigare verkat som fotbolls- och friidrottstränare för barn och ungdomar inom Kimito Sportförening
 • Läsning: teologisk litteratur, romaner, deckare och historia
 • Studier: har av ren nyfikenhet avlagt kurser vid Öppna högskolan, bl.a. i informationsbehandling, folkloristik och skärgårdskunskap


 

fbbornv