I mars 2018 har det gått 30 år sedan de första kvinnorna vigdes till präster i vår kyrka. Borgå stift och Finlands svenska prästförbund vill fira detta i Borgå från lördag eftermiddag till söndag eftermiddag 10-11.3.2018. På programmet står festmiddag, tal, paneldiskussion, festmässa och mottagning på biskopsgården. Huvudgäst är biskop em. Caroline Krook från Sverige. 

 

Planeringsgruppen vill högtidlighålla att både män och kvinnor har möjlighet att tjäna Gud och våra församlingsmedlemmar som präster. Målgrupp är under lördagseftermiddagen prästvigda kvinnor, vid festmiddagen på kvällen är såväl kvinnor som män inom prästkåren välkomna (avec). Söndagens paneldiskussion och festmässa är öppna för alla.

 

Det är kostnadsfritt att delta i programmet förutom i lördagskvällens festmiddag. Den kostar 50 euro / person och faktureras deltagarna. Var och en står själv för resor och eventuell logi. Några hotellrum har förhandsreserverats på Hotell Sparre, Biskopsgatan 34, Borgå, tfn 019-584455, nämn koden "Porvoon hiippakunta" då du bokar rum (senast en måndag innan jubiléet).  

 

Anmälningsblankett 

 

PROGRAM

Lördag 10.3.2018

kl. 14.45 Kaffe med tilltugg på domkapitlet 
kl. 15 - 17 Program enbart för kvinnor i prästämbetet på domkapitlet
kl. 19 Festmiddag på Cabrioles övre våning; festtal av biskop em Caroline Krook

Söndag 11.3.2018

kl. 9.30  - 11.30 

Paneldiskussion med Mia Anderssén-Löf, Maria Lindberg Sundblom och Linus Stråhlman. Björn Vikström leder diskussionen.  Domkapitlet, öppet för alla
  Kaffeservering
kl. 12.15 Festmässa i domkyrkan
  Avslutningskaffe på biskopsgården


 

fbbornv